Currently going through a challenging life circumstance. I am unable to monitor or reply to any enquiries nor taking any bookings at the moment until further notice. Thank you for your visit. I deeply apologise and hope that I can return to be of service in the future. Sending much love.

ประกาศ

เนื่องจากตอนนี้ครูเจมีเรื่องส่วนตัวที่ทำให้ไม่สามารถรับงาน Bookings ได้  จึงขออภัยที่ไม่สามารถที่จะตอบอีเมล์หรือ Line ได้ 

การหายไปครั้งนี้อาจจะกินเวลาเป็นปี และครูเจหวังว่าเมื่อกลับมาแล้วจะมี update ให้ทุกคนได้ฟัง

แต่ตอนนี้ขออนุญาติขาดการติดต่อเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจค่ะ

Disclaimer วิดิโอต่างๆนี้นำมาเผยแพร่เพื่อการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาจากมุมมองของ Quantum Hypnotherapist และผู้ที่ผ่านชีวิตมาในรูปแบบนึงเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญานในการชม ในการรับข้อมูล ในการนำไปใช้ การสะกดจิตเชิงบำบัดไม่ได้ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดแทนการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน ชานิกาไม่ได้กล่าวอ้างว่าเป็นแพทย์ผู้ชำนาญ ไม่ได้กล่าวอ้างในการให้คำปรึกษาในเรื่องความรักหรือทางการเงิน ไม่ได้กล่าวอ้างในการจ่ายยา แต่ละ session จะให้ผลแตกต่างกัน มีความเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบของตัวเอง แต่ละคนมีหนทางเป็นของตนเองเพราะนั่นคือความพิเศษของตัวเราเอง แต่ละ session ไม่ได้กล่าวเหมารวมพฤติกรรมหรือผลแห่งเหตุ และการสัมฤทธิ์ผลขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือของปัจเจคบุคคล และการให้ความไว้วางใจในตนเองและกระบวนการการสะกดจิตเพื่อการบำบัดเยียวยา ทุกคำตอบมาจากตัวคุณเองเพราะนั่นคือหนทางแห่งการระลึกถึงศักยภาพและพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมีอยู่ในตนเองอยู่แล้ว